ราคาทองครึ่งสลึงวันนี้ ราคาแหวนทองครึ่งสลึง

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 30 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 30 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 30/12/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 30 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 30 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 30/12/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 12.23 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,456.25 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,468.75 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,412.335 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,531.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 23 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 23 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 23/12/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 23 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 23 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 23/12/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.28 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,406.25 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,418.75 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,363.065 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,481.25บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 21 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 21 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 21/12/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 21 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 21 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 21/12/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,412.50 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,425.00 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,368.75 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,487.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 20 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 20 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 20/12/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 20 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 20 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 20/12/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,412.50 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,425.00 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,368.75 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,487.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 2 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 2 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 2/12/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 2 ธ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 2 ธันวาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 2/12/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ เวลา 10.19 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,468.75 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,481.25 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,423.705 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,543.75 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 22 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 22/11/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 22 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 22 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 22/11/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน  2558 ณ เวลา 10.00 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,543.75 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,556.25 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,497.61 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,618.75 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 19 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 19/11/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 19 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 19 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 19/11/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน  2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,543.75 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,556.25 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,497.61 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,618.75 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 18 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 18/11/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 18 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 18 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 18/11/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน  2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,537.50 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,550.00 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,491.925 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,737.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 17 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 17/11/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 17 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 17 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 17/11/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2558 ณ เวลา 9.17 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,562.50 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,575.00 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,516.56 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,637.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 15 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 15/11/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 15 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 15 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 15/11/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 15 พฤศจิกายน  2558 ณ เวลา 11.36 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,556.25 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,568.75 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,510.875 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,631.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้