ราคาทองครึ่งสลึงวันนี้ ราคาแหวนทองครึ่งสลึง

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มิ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 1 มิถุนายน 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 1/6/59 กัน

วันที่ 1 มิ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 1 มิถุนายน 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 1/6/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ เวลา 9.26 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,562.50  บาท  
ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,575.00  บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,516.56 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,637.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 31 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 31 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 31/5/59 กัน

วันที่ 31 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 31 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 31/5/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 9.30 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,556.25  บาท  
ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,568.75  บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,510.875 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,631.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 30 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 30 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 30/5/59 กัน

วันที่ 30 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 30 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 30/5/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 9.23 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,543.75  บาท  
ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,556.25  บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,497.61 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,618.75 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 28 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 28 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 28/5/59 กัน

วันที่ 28 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 28 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 28/5/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 9.10 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,556.25  บาท  
ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,568.75  บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,510.875 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,631.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 27 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 27 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 27/5/59 กัน

วันที่ 27 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 27 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 27/5/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 10.40 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,562.50  บาท  
ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,575.00  บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,516.56 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,637.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 26 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 26 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 26/5/59 กัน

วันที่ 26 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 26 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 26/5/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 9.25 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,587.50  บาท  
ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,600.00  บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,541.195 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,662.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 25 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 25 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 25/5/59 กัน

วันที่ 25 พ.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 25 พฤษภาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 25/5/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ เวลา 10.50 น. 

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,587.50  บาท  
ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,600.00  บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,541.195 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,662.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ
สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้