ราคาทองครึ่งสลึงวันนี้ ราคาแหวนทองครึ่งสลึง

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 1 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 1/11/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 1 พ.ย. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 1 พฤศจิกายน  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 1/11/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558 ณ เวลา 13.00 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,637.50 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,650.00 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,584.78 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,706.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 31 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 31 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 31/10/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 31 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 31 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 31/10/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,631.25 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,643.75 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,584.78 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,706.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 29 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 29 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 29/10/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 29 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 29 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 29/10/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,631.25 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,643.75 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,584.78 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,706.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 27 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 27 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 27/10/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 27 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 27 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 27/10/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.21 น.

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,618.75 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,631.25 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,571.515 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,693.75 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ  

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 26 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 26 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 26/10/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 26 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 26 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 26/10/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.24 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,625.00 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,637.50 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,577.20 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,577.20 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 21 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 21 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 21/10/59 กัน

ราคาทองครึ่งสลึง วันนี้ วันที่ 21 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 21 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 21/10/59 กัน


 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น. 
 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,618.75 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,631.25 บาท


ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,571.515 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,693.75 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 


วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 20 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 20 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 20/10/59 กัน

วันที่ 20 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 20 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 20/10/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.24 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,618.75 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,631.25 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,571.515 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,693.75 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 18 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 18 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 18/10/59 กัน

วันที่ 18 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 18 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 18/10/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.20 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,612.50 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,625.00 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,565.83 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,687.50 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 7 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 7 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 7/10/59 กัน

วันที่ 7 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 7 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 7/10/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 11.30 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,581.25 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,593.75 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,535.51 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,656.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้

วันที่ 6 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 6 ตุลาคม 2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึงเท่าไร ประจำ วันที่ 6/10/59 กัน

วันที่ 6 ต.ค. 59 ราคาทองคำครึ่งสลึง วันนี้ 6 ตุลาคม  2559 เช็คล่าสุด ราคาแหวนทองครึ่งสลึเท่าไร ประจำ วันที่ 6/10/59 กัน

 
#ราคาทองคําครึ่งสลึงวันนี้  #ราคาแหวนทองครึ่งสลึง
เปิดราคาทองคำครึ่งสลึง และแหวนทองครึ่งสลึง ราคา เท่าไร วันนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ เวลา 9.21 น. 

 

ทองคำแท่ง 96.5% 
ราคารับซื้อ ครึ่ง สลึงละ 2,606.25 บาท
 

ราคาขาย ครึ่ง สลึงละ 2,618.75 บาท

ราคาแหวนทองครึ่งสลึง ทองรูปพรรณ 96.5% 
ราคารับซื้อ 
ครึ่ง สลึงละ  2,560.145 บาท
ราคาขาย 
ครึ่ง สลึงละ  2,681.25 บาท

ราคาทองคำครึ่งสลึงนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด
 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ

สำหรับ แนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้ คาดว่าน่าจะมีทิศทางลงไปอีก และจะมีช่วงที่ ขยับราคากลับขึ้นมาเล็กน้อย หากใครต้องการที่จะซื้อ ทองครึ่งสลึง หรือ แหวนทองครึ่งสลึง ช่วงนี้สามารถซื้อได้